enetvn
Giới thiệu: hệ thống nhắc nợ tiền đóng BHXH của Doanh nghiệp

 Công ty N.E.T kính gửi quý cơ quan BHXH hệ thống nhắc nợ tiền đóng BHXH của Doanh nghiệp với các thông tin sau:


Giới thiệu: hệ thống nhắc nợ tiền đóng BHXH của Doanh nghiệp

1. Giới thiệu

 Hệ thống đáp ứng hoàn toàn cho cơ quan BHXH  cần gửi thông báo số tiền đóng BHXH còn thiếu của đơn vị:

-  Giao diện vận hành: dễ dùng

-  Thời gian xử lý: nhanh (05 phút, cho các giai đoạn: import số liệu nợ, gửi số liệu nợ)

-  Chi phí: thấp, không cần đầu tư ban đầu. Sử dụng theo hình thức: tháng, quý, năm

-  Số lần nhắc nợ trong tháng: không giới hạn

- Phương pháp gửi thông báo: Web, Email, SMS (tin nhắn)

- Cách xứ lý: hoàn toàn tự động (xác định đơn vị, xác định số tiền, hạn nộp, kỳ đóng BHXH, thời điểm tạm tính – chốt sổ)

- Thống kê các lần đã gửi: theo thời gian. Có thể sử dụng nội dung lần trước để gửi

- Thời gian cài đặt hệ thống và đưa vào vận hành: nhanh (tối đa 03 ngày)

2. Thông tin công ty N.E.T

-  Trụ sở chính:

o   Công ty TNHH SX TM DV N.E.T

o   Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TPHCM

o   Điện thoại: 0839970295

o   Di động (hỗ trợ 24/7): 0908295858

o   Fax: 0839979296

o   Website: www.netserver.vn

o   Email: info@netserver.vn

- Kinh nghiệm

o   Triển khai hệ thống IMS (Điều hành công việc) với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau

o   Xây dựng hệ thống IMS dành riêng cho ngành Bảo hiểm xã hội

§  Hệ thống đang vận hàng: http://hcm.bhxh.vn (Bảo hiểm xã hội TPHCM)

§  Email liên hệ: ims@bhxh.vn

 enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 48
  • Lượt truy cập: 2,788,237
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email