enetvn
Tiện ích
1 . NET Framework 2.0
Kích thước file: 22 MB
Ngày cập nhật: 19/04/2010 13:58

Nếu máy tính chưa cài NET Framework 2.0, bạn phải download và cài đặt trước khi cài đặt chương trình
Hướng dẫn chi tiết cài đặt download tại đây

2 . Crystal Reports 2008 (32 bit)
Kích thước file: 17 MB
Ngày cập nhật: 05/08/2020 14:20

 Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm

3 . Crystal Reports 2008 (64 bit)
Kích thước file: 24 MB
Ngày cập nhật: 05/08/2020 14:21

 Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm

4 . Report Viewer
Kích thước file: 1 MB
Ngày cập nhật: 06/05/2010 15:56

Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm

5 . Crystal Reports 2005 (32 bit)
Kích thước file: 15 MB
Ngày cập nhật: 06/05/2010 15:56

Hỗ trợ xem các mẫu báo cáo của phần mềm

Hiển thị từ 1 đến 5 (tổng số 6)
Trang:1 - 2Trang đầu « trước - kế » Trang cuối

enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 53
  • Lượt truy cập: 2,589,123
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email