enetvn

Cung cấp phần mềm Online (http://online.netserver.vn)

 (20/02/2013)

Ngày 20/02/2013 công ty N.E.T triển khai dịch vụ phần mềm online. Trong giai đoạn đầu, chỉ triển khai trên phần mềm BHXH SOFT 2013 (Mức Lương + Hệ số lương).
 

Cung cấp phần mềm Online (http://online.netserver.vn)

Để đăng ký và sử dụng, khách hàng truy cập web http://online.netserver.vn
Bảng giá được mô tả chi tiết tại http://www.netserver.vn/tai-lieu-tham-khaoenetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 65
  • Lượt truy cập: 2,808,970
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email